DAX2012         Suma intereses   37,80    aciertos perdidas total PP por contrato por operación 24,4772727 1077
Ganancia acumulada 317,2     Puntos por  CFD 355,00   DD max 430,0 23 44 67 PG por contrato por operación 62,2608696 1432
Nş Oper Nş CFDs Posicion Fecha apertura Entrada Stop Salida Fecha  salida Puntos Totales Puntos por contrato Dias Intereses Ganancia     Perdida Efectividad total 34,33%   Relacion Ganancia/Perdida 2,54361956
1 1 largo 03-sep 7014 6974 6969 4-sep -45 -45 1 0,70  -45,7 aciertos perdidas total aciertos perdidas total
2                         0 1 1 6 9 15
3                         Efectivdad 1a sem Sept 0 EU Efectividad Septiembre 40 EU
4                         Puntos por contrato -45,00 -45,7 Puntos por contrato 409,00 397,10
5                         PP por contrato por operación 45 45 PP por contrato por operación 22,4444444 202
6                         PG por contrato por operación #ˇDIV/0! 0 PG por contrato por operación 101,833333 611
7 1 largo 13-sep 7323   7389 14-sep 66 66 1 0,70  65,3 aciertos perdidas total
8 1 largo 14-sep 7402 7386 7386 14-sep -16 -16 0 0,00  -16,0 1 1 2
9                         Efectivdad 2a sem Sept 50 EU
10                         Puntos por contrato 50,00 49,3
11                         PP por contrato por operación 16 16
12                         PG por contrato por operación 66 66
13 1 largo 06-sep 7005   7360 18-sep 355 355 12 8,40  346,6 aciertos perdidas total
14 1 largo 18-sep 7325   7373 19-sep 48 48 1 0,70  47,3 4 0 4
15 1 corto 19-sep 7388   7328 20-sep 60 60 1 0,00  60,0 Efectivdad 3a sem Sept 100 EU
16 1 largo 20-sep 7333   7393 21-sep 60 60 1 0,70  59,3 Puntos por contrato 523,00 513,2
17 PP por contrato por operación #ˇDIV/0! 0
18                         PG por contrato por operación 130,75 523
19 1 largo 24-sep 7404 7383 7383 24-sep -21 -21 0 0,00  -21,0 aciertos perdidas total
20 1 largo 24-sep 7397 7380 7380 25-sep -17 -17 1 0,70  -17,7 1 7 8
21 1 largo 25-sep 7382   7404 25-sep 22 22 0 0,00  22,0 Efectivdad 4a sem Sept 12,5 EU
22 1 largo 26-sep 7320 7294 7294 26-sep -26 -26 0 0,00  -26,0 Puntos por contrato -119,00 -119,7
23 1 largo 26-sep 7310 7289 7289 26-sep -21 -21 0 0,00  -21,0 PP por contrato por operación 20,1429 141
24 1 largo 26-sep 7285 7268 7268 26-sep -17 -17 0 0,00  -17,0 PG por contrato por operación 22 22
25 1 largo 26-sep 7287 7263 7263 26-sep -24 -24 0 0,00  -24,0
26 1 corto 27-sep 7333 7348 7348 27-sep -15 -15 0 0,00  -15,0
27 1 corto 27-sep 7339 7345 7256 1-oct 83 83 4 0,00  83,0 aciertos perdidas total aciertos perdidas total aciertos perdidas total
28 1 largo 01-oct 7251 7199 7338 2-oct 87 87 1 0,70  86,3 3 2 5 6 15 21 17 35 52
29 1 largo 01-oct 7302 7262 7338 2-oct 36 36 1 0,70  35,3 Efectivdad 1a sem Oct 60 EU Efectividad Octubre 28,5714286 EU Efectividad 4TRIM 32,6923 EU
30 1 largo 02-oct 7319 7294 7294 2-oct -25 -25 0 0,00  -25,0 Puntos por contrato 146,00 144,6 Puntos por contrato -49,00 -58,10 Puntos por contrato -54,00 -79,90
31 1 largo 04-oct 7352 7317 7317 4-oct -35 -35 0 0,00  -35,0 PP por contrato por operación 30 60 PP por contrato por operación 26,1333333 392 PP por contrato por operación 25 875
32   PG por contrato por operación 68,6667 206 PG por contrato por operación 57,1666667 343 PG por contrato por operación 48,2941 821
33 1 largo 05-oct 7375 7340 7340 8-oct -35 -35 3 2,10  -37,1 aciertos perdidas total        
40 1 largo 08-oct 7301 7277 7277 9-oct -24 -24 1 0,70  -24,7 1 4 5
41 1 largo 10-oct 7218 7194 7194 10-oct -24 -24 0 0,00  -24,0 Efectivdad 2a sem Oct 20 EU
42 1 largo 10-oct 7201 7179 7179 11-oct -22 -22 1 0,70  -22,7 Puntos por contrato -79,00 -83,2
43 1 largo 11-oct 7207 7233 7233 12-oct 26 26 1 0,70  25,3 PP por contrato por operación 26,25 105
44                         PG por contrato por operación 26 26
45 1 largo 15-oct 7293 7271 7271 15-oct -22 -22 0 0,00  -22,0 aciertos perdidas total
46 1 corto 15-oct 7276 7307 7319 16-oct -43 -43 1 0,00  -43,0 1 2 3
47 1 largo 16-oct 7314 7277 7383 19-oct 69 69 3 2,10  66,9 Efectivdad 3a sem Oct 33,3333 EU
48                         Puntos por contrato 4,00 1,9
49                         PP por contrato por operación 32,5 65
50                         PG por contrato por operación 69 69
51 1 largo 22-oct 7327 7307 7307 22-oct -20 -20 0 0,00  -20,0 aciertos perdidas total
52 1 largo 22-oct 7315 7294 7294 23-oct -21 -21 1 0,70  -21,7 1 7 8
53 1 largo 23-oct 7181 7147 7144 24-oct -37 -37 1 0,70  -37,7 Efectivdad 4a sem Oct 12,5 EU
54 1 corto 25-oct 7197 7221 7221 25-oct -24 -24 0 0,00  -24,0 Puntos por contrato -120,00 -121,4
55 1 corto 25-oct 7239 7259 7197 26-oct 42 42 1 0,00  42,0 PP por contrato por operación 23,1429 162
56 1 corto 26-oct 7227 7243 7248 26-oct -21 -21 0 0,00  -21,0 PG por contrato por operación 42 42
57 1 largo 26-oct 7242 7220 7220 26-oct -22 -22 0 0,00  -22,0
58 1 corto 26-oct 7234 7260 7251 26-oct -17 -17 0 0,00  -17,0
59 1 largo 30-oct 7227 7197 7244 1-nov 17 17 2 1,40  15,6 aciertos perdidas total aciertos perdidas total
60 1 largo 05-nov 7320,00 7299,00 7356,00 6-nov 36 36 1 0,70  35,3 2 3 5 6 13 19
61 1 largo 07-nov 7336,00 7310,00 7310,00 07-nov -26 -26 0 0,00  -26,0 Efectivdad 1a sem Nov 40 EU Efectividad Nov 31,5789474 EU
62 1 largo 07-nov 7280,00 7239,00 7239,00 07-nov -41 -41 0 0,00  -41,0 Puntos por contrato -42,00 -44,1 Puntos por contrato -156,00 -160,20
63 1 largo 07-nov 7259,00 7231,00 7231,00 07-nov -28 -28 0 0,00  -28,0 PP por contrato por operación 31,6667 95 PP por contrato por operación 25,1538462 327
64   PG por contrato por operación 26,5 53 PG por contrato por operación 28,5 171
65 1 largo 09-nov 7107,00 7063,00 7166,00 12-nov 59,0 59,00 3 2,10  56,9 aciertos perdidas total    
66 1 corto 12-nov 7183,00 7206,00 7206,00 12-nov -23,0 -23,00 0 0,00  -23,0 2 3 5
67 1 corto 12-nov 7189,00 7203,00 7139,00 13-nov 50,0 50,00 1 0,00  50,0 Efectivdad 2a sem Nov 40 EU
68 1 largo 14-nov 7108,00 7077,00 7077,00 14-nov -31,0 -31,00 0 0,00  -31,0 Puntos por contrato 33,00 30,9
69 1 largo 14-nov 7097,00 7075,00 7075,00 14-nov -22,0 -22,00 0 0,00  -22,0 PP por contrato por operación 25,3333 76
70                         PG por contrato por operación 54,5 109
71 1 corto 19-nov 7028,00 7053,00 7053,00 19-nov -25,0 -25,00 0 0,00  -25,0 aciertos perdidas total
72 1 corto 19-nov 7036,00 7055,00 7055,00 19-nov -19,0 -19,00 0 0,00  -19,0 1 3 4
73 1 largo 23-nov 7233,00 7218,00 7242,00 23-nov 9,0 9,00 0 0,00  9,0 Efectivdad 3a sem Nov 25 EU
74 1 corto 23-nov 7245,00 7266,00 7266,00 23-nov -21,0 -21,00 0 0,00  -21,0 Puntos por contrato -56,00 -56,0
75                         PP por contrato por operación 21,6667 65
76                         PG por contrato por operación 9 9
77 1 largo 26-nov 7284,00 7270,00 7280,00 26-nov -4,0 -4,0 0 0,00  -4,0 aciertos perdidas total
78 1 largo 28-nov 7302,00 7287,00 7287,00 28-nov -15,0 -15,0 0 0,00  -15,0 1 4 5
79 1 corto 29-nov 7393,00 7416,00 7416,00 29-nov -23,0 -23,0 0 0,00  -23,0 Efectivdad 4a sem Nov 20 EU
80 1 corto 29-nov 7392,00 7419,00 7419,00 29-nov -27,0 -27,0 0 0,00  -27,0 Puntos por contrato -91,00 -91,0
81 1 corto 29-nov 7400,00 7422,00 7422,00 30-nov -22,0 -22,0 1 0,00  -22,0 PP por contrato por operación 22,75 91
82                         PG por contrato por operación 0 0
83                        
84                        
85 1 largo 3-dic 7427,00 7414,00 7438,00 5-dic 11,0 11,0 2 1,40  9,6 aciertos perdidas total aciertos perdidas total
86 1 largo 05-dic 7445,00 7429,00 7429,00 5-dic -16,0 -16,0 0 0,00  -16,0 2 2 4 5 7 12
87 1 largo 05-dic 7443,00 7427,00 7524,00 7-dic 81,0 81,0 2 1,40  79,6 Efectivdad 1a sem Dic 50 EU Efectividad Diciembre 41,6666667 EU
88 1 largo 07-dic 7514,00 7493,00 7493,00 7-dic -21,0 -21,0 0 0,00  -21,0 Puntos por contrato 55,00 52,2 Puntos por contrato 151,00 138,40
89                         PP por contrato por operación 18,5 37 PP por contrato por operación 22,2857143 156
90                         PG por contrato por operación 46 92 PG por contrato por operación 61,4 307
91                            
92 1 largo 07-dic 7509,00 7482,00 7482,00 10-dic -27,0 -27,00 3 2,10  -29,1 aciertos perdidas total
93 1 largo 10-dic 7491,00 7462,00 7462,00 10-dic -29,0 -29,00 0 0,00  -29,0 1 5 6
94 1 largo 10-dic 7476,00 7458,00 7458,00 10-dic -18,0 -18,00 0 0,00  -18,0 Efectivdad 2a sem Dic 16,6667 EU
95 1 largo 10-dic 7470 7459 7583 12-dic 113,0 113,00 2 1,40  111,6 Puntos por contrato -6,00 -9,5
96 1 largo 13-dic 7611 7591 7591 13-dic -20,0 -20,00 0 0,00  -20,0 PP por contrato por operación 23,8 119
97 1 largo 13-dic 7581 7556 7556 13-dic -25,0 -25,00 0 0,00  -25,0 PG por contrato por operación 113 113
98                        
99 1 largo 17-dic 7581,00 7559,00 7660,00 19-dic 79,0 79,00 2 1,40  77,6 aciertos perdidas total
100                         1 0 1
101                         Efectivdad 3a sem Dic 100 EU
102                         Puntos por contrato 79,00 77,6
103                         PP por contrato por operación #ˇDIV/0! 0
104                         PG por contrato por operación 79 79
105                        
106 1 largo 21-dic 7607,00 7596,00 7630,00 28-dic 23,0 23,00 7 4,90  18,1 aciertos perdidas total
107                         1 0 1
108                         Efectivdad 4a sem Dic 100 EU
109                         Puntos por contrato 23,00 18,1
110                         PP por contrato por operación #ˇDIV/0! 0
111                         PG por contrato por operación 23 23